ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

MAKIS+NIKOS

Απολειστικοί αντιπρόσωποι για Ελλάδα και Κύπρο πολλών εταιρειών παγκοσμίου κύρους όπως Rauch GmbH, CSSchmal GmbH(Nolte Group) και άλλες.

Η εταιρεία MAKIS AND NIKOS FURNITURE O.E. με αριθμό ΓΕΜΗ 130441006000 αποτελεί συνέχεια της Ε. Μαΐδης-Ν. Πίτσιος Ο.Ε από το 1978

 

Από το 2009 διαθέτουμε σύστημα ποιότητας

ΕΛΟΤ ENV 12520:01

ΕΛΟΤ EN 1728:01

ΕΛΟΤ EN 1022:05